Being a part of a tree || Należeć do drzewa

If you don’t know history, you don’t know anything. You are a leaf that doesn’t know it is part of a tree. – Michael Crichton

Do you know the names of your great grandparents? Do you know where your grandmother was born? Do you know why and when your family members moved to the cities where they live now? Until recently I didn’t know the answers to these and many more similar questions. When I was thinking about my family, in a simplified way it was just me, my husband, our siblings, our parents and grandparents. Recently I realised that I don’t know much about my family and I became interested in where I come from and to whom I am related.

Easter was a perfect occasion to talk to my family and ask about our history. I am so glad that my parents and my grandma remember so much from their youth and they even have old black and white pictures from 19th/20th century. I also started using online websites that allowed me to start creating my family tree and find more relatives. In a week I found over 150 people to whom I am related and I placed them all in my family tree! I am so happy that my tree is growing and I am planning on printing it in a form of a poster in the future. Of course there is still a lot of work to be done and and I am currently looking for more information about my ancestors that lived in 18th century. It is also important to mention that my family has become a lot bigger when I got married and my husband is now working on his family tree as well.

To me there is nothing stronger than a bond between family members. Even if they don’t see eye to eye all the time, even if sometimes they annoy each other, they will always be a family. I also think that friends are the family you can choose and I appreciate my friends a lot. I have longtime friends that I consider members of my family even though we are not blood relatives.

The significant role of family and ancestry has been recognized by a doll industry which has been reflected in many doll lines. The entire plot behind Mattel’s Ever After High and Disney’s Descendants lines has been based on the legacy passed from parents to their children and Barbie doll has three sisters who are always present in her life. What’s more, recently Mattel decided to emphasize the role of the family in the Monster High world by releasing the dolls of the parents and siblings of the main characters. These new dolls started showing up in stores recently and they include among others Draculaura’s father, Dracula, Clawdeen’s and Lagoona’s siblings.

***

“Jeżeli nic nie wiesz o historii swojej rodziny, to w ogóle nic nie wiesz. Jesteś liściem, który nie wie, że należy do drzewa.” – Michael Crichton

Czy znasz imiona swoich pradziadków? Czy wiesz, gdzie urodziła się Twoja babcia? Czy wiesz kiedy i dlaczego członkowie Twojej rodziny przenieśli się do miejsc, w których obecnie żyją? Do niedawna nie znałam odpowiedzi na te i inne podobne pytania. Kiedy myślałam o mojej rodzinie, w uproszczeniu obejmowała ona mnie, mojego męża, nasze rodzeństwo, naszych rodziców i dziadków. Ostatnio zorientowałam się, że tak naprawdę nie wiem zbyt wiele o mojej rodzinie i zaczęłam interesować się swoim pochodzeniem i krewnymi.

Święta Wielkanocne okazały się być świetną okazją to rozmowy  na temat historii rodziny. Bardzo się cieszę, że moi rodzice i babcia pamiętają tak wiele ze swojej młodości i nawet posiadają czarno-białe fotografie z XIX/XX wieku. Zaczęłam tez używać serwisów internetowych, które pozwoliły mi stworzyć drzewo genealogiczne rodziny i dołączyć do niego jeszcze więcej krewnych. W ciągu tygodnia znalazłam ponad 150 osób, z którymi jestem spokrewniona i umieściłam je w drzewie. Jestem zadowolona z tego, ze moje drzewie rośnie i planuję w przyszłości wydrukować je w formie plakatu na ścianę. Oczywiście wciąż jest przede mną wiele pracy do wykonania, a obecnie szukam informacji na temat moich przodków żyjących w XVIII wieku. Warto też podkreślić, że moja rodzina stała się dużo większa w momencie, gdy wyszłam za mąż, a mój mąż również się teraz zajmuje tworzeniem własnego drzewa genealogicznego.

Moim zdaniem więź rodzinna to najsilniejsze z istniejących powiązań międzyludzkich. Nawet jeśli członkowie rodziny czasem się ze sobą nie zgadzają i się wzajemnie denerwują, to zawsze będą rodziną. Myślę też, że przyjaciele stanowią swoistą rodzinę z wyboru i są oni dla mnie bardzo ważni. Mam długoletnich przyjaciół, których uważam za członków mojej rodziny chociaż nie jesteśmy powiązani więzami krwi.

Producenci zabawek zdają sobie sprawę ze znaczącej roli rodziny i pochodzenia, co znajduje odzwierciedlenie w wielu liniach lalek. Fabuły historii stojących za liniami Ever After High firmy Mattel i Następcy Disney’a opierają się na dziedzictwie przekazywanym dzieciom przez rodziców, a Barbie ma trzy siostry, które są zawsze obecne w jej życiu. Niedawno Mattel zdecydował się podkreślić role rodziny w świecie Monster High poprzez wydanie lalek rodziców i rodzeństwa głównych bohaterów. Nowe lalki niedawno zaczęły pojawiać się w sklepach i obejmują miedzy innymi Draculę, ojca Draculaury, oraz rodzeństwo Clawdeen i Lagoony.

 

                  Fairy Godmother and her daughter, Jane        &        Sisters Holly and Poppy O’Hair, Daughters of Rapunzel

Dobra Wróżka Chrzestna i jej córka Jane        &        Siostry Holly i Poppy O’Hair, córki Roszpunki

No Comments

Leave a Reply